ภาพลักษณ์ที่ดีสร้างได้
ด้วยชุดยูนิฟอร์มคุณภาพสูงจาก แอคมี่
รู้จักเราให้มากขึ้น

collectionS

ชุด เครื่องแบบพนักงานคุณภาพ ควบคู่ไปกับความ ทันสมัย ในราคาที่เหมาะสม

collectionS

ชุด เครื่องแบบพนักงานคุณภาพ ควบคู่ไปกับความ ทันสมัย ในราคาที่เหมาะสม

แอคมี่ ยูนิฟอร์ม

ผู้ผลิตชุด เครื่องแบบพนักงาน ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติใช้เทคโนโลยีการผลิต
CAD ของ Lectra system จากประเทศฝรั่งเศสผลิตจากประสบการณ์ กว่า 30 ปี

ขั้นตอน 1

วิเคราะห์และ ออกแบบ

การจัดเก็บข้อมูลทั้งรูปแบบขนาด และชนิดของวัตถุดิบสำหรับสินค้านั้นๆ ไว้ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ จึงสามารถดึงข้อมูลกลับมาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ

ขั้นตอน 2

จัดเก็บฐานข้อมูลการผลิต

การจัดเก็บข้อมูลทั้งรูปแบบขนาด และชนิดของวัตถุดิบสำหรับสินค้านั้นๆ ไว้ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ จึงสามารถดึงข้อมูลกลับมาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ

ขั้นตอน 3

สร้างแบบตัด ด้วยคอมพิวเตอร์

เราสร้างแบบตัดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ระบบ CAD ของ Lectra Systems จากประเทศฝรั่งเศส ทำให้ชิ้นงานมีความแม่นยำ ไม่ว่าจะผลิตซ้ำกี่ครั้งก็ตาม

ขั้นตอน 4

ตรวจสอบคุณภาพ วัตถุดิบ

การจัดเก็บข้อมูลทั้งรูปแบบขนาด และชนิดของวัตถุดิบสำหรับสินค้านั้นๆ ไว้ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่
จึงสามารถดึงข้อมูลกลับมาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ

แอคมี่ ยูนิฟอร์ม

ผู้ผลิตชุด เครื่องแบบพนักงาน ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติใช้เทคโนโลยีการผลิต
CAD ของ Lectra system จากประเทศฝรั่งเศสผลิตจากประสบการณ์ กว่า 30 ปี

ขั้นตอน 1
วิเคราะห์และ
ออกแบบ
ขั้นตอน 2
วิเคราะห์และ
ออกแบบ
ขั้นตอน 3
วิเคราะห์และ
ออกแบบ
ขั้นตอน 4
วิเคราะห์และ
ออกแบบ
Previous
Next

BLOG

อัพเดตทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวของเรา

PROMOTION

โปรโมชันดีๆ ที่เราอยากมอบให้คุณ

ลูกค้าของเรา