collectionS

ชุด เครื่องแบบพนักงานคุณภาพ ควบคู่ไปกับความ ทันสมัย ในราคาที่เหมาะสม

collectionS

ชุด เครื่องแบบพนักงานคุณภาพ ควบคู่ไปกับความ ทันสมัย ในราคาที่เหมาะสม

แอคมี่ ยูนิฟอร์ม

เรามุ่งมั่นพัฒนา เพื่อ “ความเป็นเลิศ ในด้านเครื่องแบบพนักงาน”

บริษัท แอคมี่ ยูนิฟอร์ม จำกัด เป็นผู้ผลิตชุด เครื่องแบบพนักงาน ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติใช้เทคโนโลยีการผลิต CAD ของ Lectra system จากประเทศฝรั่งเศส
ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 30 ปี จึงทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นของ “แอคมี่ ยูนิฟอร์ม” ผลิตออกมาอย่างมี “คุณภาพ” ควบคู่ไปกับความ “ทันสมัย”
ในราคาที่เหมาะสมสามารถผลิตและจัดส่งให้ลูกค้าได้ตามระยะเวลา และสามารถรองรับปริมาณการสั่งซื้อของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ

แอคมี่ ยูนิฟอร์ม

เรามุ่งมั่นพัฒนา เพื่อ “ความเป็นเลิศ ในด้านเครื่องแบบพนักงาน”

บริษัท แอคมี่ ยูนิฟอร์ม จำกัด เป็นผู้ผลิตชุด เครื่องแบบพนักงาน ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติใช้เทคโนโลยีการผลิต CAD ของ Lectra system จากประเทศฝรั่งเศส

ขั้นตอน 1

วิเคราะห์และออกแบบ


การจัดเก็บข้อมูลทั้งรูปแบบขนาด และชนิดของวัตถุดิบสำหรับสินค้านั้นๆ ไว้ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ จึงสามารถดึงข้อมูลกลับมาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ

ขั้นตอน 2

จัดเก็บฐานข้อมูลการผลิต


การจัดเก็บข้อมูลทั้งรูปแบบขนาด และชนิดของวัตถุดิบสำหรับสินค้านั้นๆ ไว้ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ จึงสามารถดึงข้อมูลกลับมาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ

ขั้นตอน 3

การสร้างแบบตัดด้วยคอมพิวเตอร์


การจัดเก็บข้อมูลทั้งรูปแบบขนาด และชนิดของวัตถุดิบสำหรับสินค้านั้นๆ ไว้ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ จึงสามารถดึงข้อมูลกลับมาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ

ขั้นตอน 4

ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ


การจัดเก็บข้อมูลทั้งรูปแบบขนาด และชนิดของวัตถุดิบสำหรับสินค้านั้นๆ ไว้ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ จึงสามารถดึงข้อมูลกลับมาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ

ขั้นตอน 5

ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ


การจัดเก็บข้อมูลทั้งรูปแบบขนาด และชนิดของวัตถุดิบสำหรับสินค้านั้นๆ ไว้ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ จึงสามารถดึงข้อมูลกลับมาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ

ขั้นตอน 6

ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ


การจัดเก็บข้อมูลทั้งรูปแบบขนาด และชนิดของวัตถุดิบสำหรับสินค้านั้นๆ ไว้ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ จึงสามารถดึงข้อมูลกลับมาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ

ขั้นตอน 7

ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ


การจัดเก็บข้อมูลทั้งรูปแบบขนาด และชนิดของวัตถุดิบสำหรับสินค้านั้นๆ ไว้ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ จึงสามารถดึงข้อมูลกลับมาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ

ขั้นตอน 8

ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ


การจัดเก็บข้อมูลทั้งรูปแบบขนาด และชนิดของวัตถุดิบสำหรับสินค้านั้นๆ ไว้ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ จึงสามารถดึงข้อมูลกลับมาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ

ขั้นตอน 9

ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ


การจัดเก็บข้อมูลทั้งรูปแบบขนาด และชนิดของวัตถุดิบสำหรับสินค้านั้นๆ ไว้ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ จึงสามารถดึงข้อมูลกลับมาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ

Previous
Next

PROMOTION

โปรโมชันดีๆ ที่เราอยากมอบให้คุณ

ลูกค้าของเรา