บริการของเรา
ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 30 ปี
ผลิตชุด เครื่องแบบพนักงาน ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติใช้เทคโนโลยีการผลิต CAD ของ Lectra system
จากประเทศฝรั่งเศส ผลิตออกมาอย่างมี ”คุณภาพ” ควบคู่ไปกับความ ”ทันสมัย” ในราคาที่เหมาะสม
สามารถผลิตและจัดส่งให้ลูกค้าได้ตามระยะเวลา และสามารถรองรับปริมาณการสั่งซื้อของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ”
บริการของเรา
ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 30 ปี
ผลิตชุด เครื่องแบบพนักงาน ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติใช้เทคโนโลยีการผลิต CAD ของ Lectra system
จากประเทศฝรั่งเศส ผลิตออกมาอย่างมี ”คุณภาพ” ควบคู่ไปกับความ ”ทันสมัย” ในราคาที่เหมาะสม
สามารถผลิตและจัดส่งให้ลูกค้าได้ตามระยะเวลา และสามารถรองรับปริมาณการสั่งซื้อของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ”
Previous
Next
บริการของเรา
ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 30 ปี
ผลิตชุด เครื่องแบบพนักงาน ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติใช้เทคโนโลยีการผลิต CAD ของ Lectra system จากประเทศฝรั่งเศส ผลิตออกมาอย่างมี ”คุณภาพ” ควบคู่ไปกับความ ”ทันสมัย” ในราคาที่เหมาะสม สามารถผลิตและจัดส่งให้ลูกค้าได้ตามระยะเวลา และสามารถรองรับปริมาณการสั่งซื้อของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ”
บริการของเรา
ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 30 ปี
ผลิตชุด เครื่องแบบพนักงาน ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติใช้เทคโนโลยีการผลิต CAD ของ Lectra system จากประเทศฝรั่งเศส ผลิตออกมาอย่างมี ”คุณภาพ” ควบคู่ไปกับความ ”ทันสมัย” ในราคาที่เหมาะสม สามารถผลิตและจัดส่งให้ลูกค้าได้ตามระยะเวลา และสามารถรองรับปริมาณการสั่งซื้อของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ”
Previous
Next

การวิเคราะห์และออกแบบ

Analysis & Design

ไม่ว่าคุณจะสั่งซื้อชุดพนักงานซ้ำกี่ครั้งหรือทิ้งระยะห่างไปนานแค่ไหน คุณมั่นใจได้เสมอว่าคุณจะได้ชุดพนักงานในมาตรฐานที่กำหนดไว้เสมอ เนื่องจากเรามีการจัดเก็บข้อมูลทั้งรูปแบบขนาด และชนิดของวัตถุดิบสำหรับสินค้านั้นๆ ไว้ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ จึงสามารถดึงข้อมูลกลับมาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ

การจัดเก็บฐานข้อมูลการผลิต

Database Management

ไม่ว่าคุณจะสั่งซื้อชุดพนักงานซ้ำกี่ครั้งหรือทิ้งระยะห่างไปนานแค่ไหน คุณมั่นใจได้เสมอว่าคุณจะได้ชุดพนักงานในมาตรฐานที่กำหนดไว้เสมอเนื่องจากเรามีการจัดเก็บข้อมูลทั้งรูปแบบขนาด และชนิดของวัตถุดิบสำหรับสินค้านั้นๆ ไว้ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่จึงสามารถดึงข้อมูลกลับมาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ

การจัดเก็บฐานข้อมูลการผลิต

Database Management

ไม่ว่าคุณจะสั่งซื้อชุดพนักงานซ้ำกี่ครั้งหรือทิ้งระยะห่างไปนานแค่ไหน คุณมั่นใจได้เสมอว่าคุณจะได้ชุดพนักงานในมาตรฐานที่กำหนดไว้เสมอ เนื่องจากเรามีการจัดเก็บข้อมูลทั้งรูปแบบขนาด และชนิดของวัตถุดิบสำหรับสินค้านั้นๆ ไว้ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ จึงสามารถดึงข้อมูลกลับมาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ

การสร้างแบบตัดด้วยคอมพิวเตอร์

Pattern by CAD

เราสร้างแบบตัดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป โดยเลือกใช้ระบบ CAD ของ Lectra Systems จากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นผู้นำอันดับหนึ่งของโลกในอุตสาหกรรมนี้ ทำให้ชิ้นงานมีความแม่นยำในเรื่องของขนาด ไม่ว่าจะผลิตซ้ำกี่ครั้งก็ตาม อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้อย่างง่ายดาย

การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ

Material Checking

ปัญหาหลักอย่างหนึ่งของการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป คือ คุณภาพของวัตถุดิบที่ไม่สม่ำเสมอในแต่ละครั้ง ทำให้เรามีการตรวจรับวัตถุดิบ ด้วยเครื่องมือวัดที่เป็นมาตรฐาน เปรียบเทียบกับวัตถุดิบตัวอย่างที่ได้รับการยืนยันจากลูกค้าแล้ว และหลีกเลี่ยงการใช้วิจารณญาน ของคนในการตัดสินใจ ซึ่งทำให้มั่นใจได้ถึงความสม่ำเสมอของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ

Material Checking

ปัญหาหลักอย่างหนึ่งของการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป คือ คุณภาพของวัตถุดิบที่ไม่สม่ำเสมอในแต่ละครั้ง ทำให้เรามีการตรวจรับวัตถุดิบ ด้วยเครื่องมือวัดที่เป็นมาตรฐาน เปรียบเทียบกับวัตถุดิบตัวอย่างที่ได้รับการยืนยันจากลูกค้าแล้ว และหลีกเลี่ยงการใช้วิจารณญาน ของคนในการตัดสินใจ ซึ่งทำให้มั่นใจได้ถึงความสม่ำเสมอของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

การวางแบบตัด

Pattern by CAD

จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ทำให้เราสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาในเรื่องความไม่เที่ยงของขนาดสินค้า ซึ่งเดิมใช้คนเป็นผู้วาดลายเส้นแบบตัดด้วยมือ เราจึงใช้แบบตัดขนาดจริงจากระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยเครื่อง Plot ที่ทันสมัย

งานปัก

Embroidery

ลายปักโลโก้ของบริษัทบนชุดพนักงาน เป็นสิ่งที่เรามองเห็นถึงความสำคัญ เราจึงติดตั้งเครื่องจักรสำหรับงานปัก โดยเลือกใช้เครื่องปักของ Tajima จากประเทศญี่ปุ่น หนึ่งในผู้นำเครื่องปักของโลก ในการรองรับงานปัก ไม่ว่ามาก หรือน้อยก็ตาม พร้อมทั้งยังมั่นใจได้ในเรื่อง ความปราณีต สวยงาม และคงทน

งานปัก

Embroidery

ลายปักโลโก้ของบริษัทบนชุดพนักงาน เป็นสิ่งที่เรามองเห็นถึงความสำคัญ เราจึงติดตั้งเครื่องจักรสำหรับงานปัก โดยเลือกใช้เครื่องปักของ Tajima จากประเทศญี่ปุ่น
หนึ่งในผู้นำเครื่องปักของโลก ในการรองรับงานปัก ไม่ว่ามาก หรือน้อยก็ตาม พร้อมทั้งยังมั่นใจได้ในเรื่อง ความปราณีต สวยงาม และคงทน

มาตรฐานการเย็บ

Marker & Plotting

ภายใต้การควบคุมมาตรฐานการเย็บ ด้วยการจัดเก็บรายละเอียดทุกขั้นตอนในการเย็บ รวมทั้งเน้นย้ำจุดที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ เช่น ปากกระเป๋า หูกางเกง หรือจุดเน้นย้ำต่างๆ เพื่อให้คุณมั่นใจเรื่องความถูกต้องตามแบบ และความทนทานในการใช้งานของชุดพนักงานที่คุณได้รับ

การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้า

Quality Control

ก่อนการส่งมอบชุดพนักงานให้กับลูกค้า เรามีฝ่ายตรวจสอบความเรียบร้อยของรูปแบบ และขนาดตามมาตรฐานที่กำหนด เพราะเราเชื่อมั่นว่า คุณภาพที่ดี จะทำให้ลูกค้ามีการสั่งซื้อในครั้งต่อไป

การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้า

Quality Control

ก่อนการส่งมอบชุดพนักงานให้กับลูกค้า เรามีฝ่ายตรวจสอบความเรียบร้อยของรูปแบบ และขนาดตามมาตรฐานที่กำหนด เพราะเราเชื่อมั่นว่า คุณภาพที่ดี จะทำให้ลูกค้ามีการสั่งซื้อในครั้งต่อไป

การสำรองวัตถุดิบ

Buffer Stock

เราสามารถจัดเก็บสต๊อคสินค้า และวัตถุดิบให้กับลูกค้าที่มีความต้องการ ในปริมาณที่เหมาะสม ด้วยเหตุนี้ คุณจึงมั่นใจได้ถึงความพร้อมของทีมบริการจัดส่ง ที่สามารถส่งมอบชุดพนักงานให้คุณได้ตามความต้องการ