Thank you

สั่งซื้อสำเร็จ!

เราได้รับคำสั่งซื้อของท่านเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
โดยหลังการชำระเงิน กรุณาส่งหลักฐานยืินยันพร้อมเลขที่ใบสั่งซื้อภายใน 1 วันเพื่อดำเนินการส่งของต่อไป
ท่านจะได้รับเลขพัสดุหลังจากดำเนินการโอนเงินภายใน 1 – 3 วัน ทางอีเมล

เราได้รับคำสั่งซื้อของท่านเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยหลังการชำระเงิน กรุณาส่งหลักฐานยืินยันพร้อมเลขที่ใบสั่งซื้อภายใน 1 วันเพื่อดำเนินการส่งของต่อไปท่านจะได้รับเลขพัสดุหลังจากดำเนินการโอนเงินภายใน 1 – 3 วันทางอีเมล

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

สาขา

เลขที่บัญชี

ชื่อบัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

อ่อนนุช

123-456-78-90

Timothy Reynolds

ธนาคารกสิกรไทย

อ่อนนุช

123-456-78-90

Timothy Reynolds

ธนาคารไทยพาณิชย์

อ่อนนุช

123-456-78-90

Timothy Reynolds

ธนาคารกรุงไทย

อ่อนนุช

123-456-78-90

Timothy Reynolds

ธนาคารกรุงไทย

อ่อนนุช

123-456-78-90

Timothy Reynolds

ธนาคารไทยพาณิชย์

อ่อนนุช

123-456-78-90

Timothy Reynolds